Page url: cybele.be/indexlist.php?MasterId=2055&

TIRBANIBULINE

Laatste bijwerking : 2023.05.02
Synoniem:
Toedieningsweg: topisch
Klasse(n):

• Informatie over de vrouw

Preconceptie 0-3 4-6 7-9 Perinataal Borstvoeding
check III check II check II check II check II check II
 
geen info geen info geen info

Duiding

Er zijn onvoldoende humane gegevens voor veilig gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Farmacokinetische gegevens wijzen op een beperkte systemische absorptie. Teratogeniciteit werd aangetoond in dierexperimenteel onderzoek, maar de dieren werden aan supratherapeutische doses blootgesteld.


OpenAll Preconceptie

Zwangerschap

Borstvoeding

• Informatie over de man

Preconceptie Zwangerschap Borstvoeding
check II (ja) III
 
geen info geen info Condoom gebruiken / Onthouding

Duiding

Er zijn geen humane gegevens over beïnvloeding van de vruchtbaarheid. Dierexperimenteel onderzoek wijst op mogelijke schadelijke effecten, maar de dieren werden aan doses blootgesteld die 20x de maximale humane dosis overschrijden.


Voorzorgen voor bevruchting

Voorzorgen na bevruchting


• Informatiebronnen

Bronlijst

Klasse-tekst

Pathologische omgeving

Disclaimer
© 2024 CYBELE