Page url: cybele.be/indexlist.php?MasterId=1963&Substance=INDACATEROL%20/%20MOMETASON&

INDACATEROL/MOMETASON

Laatste bijwerking : 2021.08.10
Synoniem:
Toedieningsweg: inhalatie
Klasse(n):

• Informatie over de vrouw LALA

Preconceptie 0-3 4-6 7-9 Perinataal Borstvoeding
(ja) III
check III
check III
check III
check III
check III

Detail
Preconceptie 0-3 4-6 7-9 Perinataal Borstvoeding
🔗 INDACATEROL
(ja) III check II check III check II check II check II
🔗 MOMETASON furoaat
(ja) III (ja) II (ja) II (ja) II (ja) II (ja) II

Duiding
INDACATEROL/MOMETASON:

Er zijn te weinig humane gegevens om veilig gebruik te waarborgen. Dierexperimenteel onderzoek wijst niet op reproductietoxiciteit of teratogeniciteit.

Metabolieten van indacaterol worden via de moedermelk uitgescheiden.

• Informatie over de man

Preconceptie Zwangerschap Borstvoeding
(ja) III
(ja) III


Duiding
INDACATEROL/MOMETASON:

Geen specifieke  humane informatie beschikbaar. Er zijn vermoedelijk geen complicaties.Disclaimer
© 2024 CYBELE